Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Posts Tagged ‘National Education Bill’ (14 found)

ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခ်ီတတ္ဆႏၵျပမႈအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲြ႕ (HRDP) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဒီမုိကေရစီ ပညာေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ဦးေဆာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈၾကီးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လုံး၀ကုိက္ညီမွဳ ရွိေပသည္။ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ ကင္းသည့္ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ယေန႔ေက်ာင္းသားတုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ ေတာင္းဆုိျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခုခံကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ […]

January 26, 2015  •  By Association of Human Rights Defenders and Promoters  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒအား ေက်ာင္းသားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းအေပၚ ၈၈မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း)၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

(၁) အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အနာဂတ္၊ တနည္းအားျဖင့္ လူသား အရင္းအျမစ္ ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္လည္းျဖစ္သည္။ […]

January 26, 2015  •  By 88 Generation Peace and Open Society  •  Tags: , , , ,  •  Read more ➤

Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum

The Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum held a press conference at M3 Food Court in Rangoon regarding issues around Burma’s reform process. These include crises brought upon by newly enacted legislation and laws proposed during the present government’s reign, the absence of rule of law, and the repression suffered by human rights activists. These issues were also raised at a meeting on 13th January 2015 between Coordination Committee member organizations and the American human rights delegation led by US Assistant Secretary of State, Tom Malinowski […]

January 14, 2015  •  By Coordination Committee for Civil Society Organizations Forum  •  Tags: , , , , , , ,  •  Read more ➤

As 2014 Comes to an End, Students Hold Key to New Chapter in Burma Politics

Photo By ABFSUAs we count down the remaining days of 2014, Burma Partnership takes a look back at what 2014 has offered. It has been nearly four years since President Thein Sein’s administration took office, and now is the time to digest all the developments during his presidency, to assess what the so-called reform process has really meant for the people of Burma thus far. And now is the time to properly examine this new political landscape and to determine who is who.

By the time the reforms were announced, everything was already set in motion to ensure that the reform process was controlled and manipulated by members of the old military regime. Looking at the notorious 2008 Constitution, the institutionalized prescription of 25 per cent of the seats in Parliament for military representatives, the dominance of the Union Solidarity and Development Party, the excessive power of the Burma Army and the National Defense and Security Council, and the growing investment of the State and affiliated business cronies in the media sector, it is not hard to conclude that a new system of repressive governance has been installed – by the same people who were once considered one of the most brutal and authoritarian regimes in the world.

However, it is important to remain hopeful. Although the new political landscape has contributed to the sophistication of old problems and the development of new problems, it has also offered Burma people new opportunities. One of the most inspiring aspects of the political developments in 2014 has been the reinstatement of the role of student unions in the country’s political affairs. Burma’s students were always at the center of major democracy movements throughout history – most notably in 1988 – and have now made a comeback. […]

December 17, 2014  •  By Burma Partnership  •  Tags: , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အသင္း၏ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ အနာဂတ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထား ခံယူခ်က္

၁။ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳျခင္းအား ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တကၠသိုုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပျခင္း မ်ားအေပၚ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ […]

December 10, 2014  •  By Yangon University Teachers' Association  •  Tags: ,  •  Read more ➤

Govt Neglecting Student Demands, Mandalay Protestors Say

Photo Teza Hlaing The IrrawaddyMANDALAY — Student activists here said authorities are neglecting the desires of students and teachers despite a sustained campaign of public protests against the controversial National Education Law.

About 50 students from student unions of Mandalay, Sagaing, Monywa and Myingyan took to the streets of Burma’s second biggest city again on Thursday and set up camp in front of City Hall, where they held an unauthorized demonstration against the education legislation. […]

November 27, 2014  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

Students Rally against Education Law

Photo By ABFSUFour hundred students held a march through Rangoon on Friday, begining at the central railway station and culminating in a sit-in demonstration outside the town hall. The protest continued until evening and coincided with US President Obama’s visit to the former capital.

The protest was staged in opposition to the National Education Law, signed into effect by President Thein Sein on 30 September. […]

November 14, 2014  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Mon Students Propose Law Guaranteeing Ethnic Language Teaching

Photo by BNIThe Organising Committee for the Mon State Students Union will propose that all ethnic students should be given the right and opportunity to study their own ethnic language in school according to Organising Committee member Ko Phone Myat Moe.

The proposal will be made at the All Burma Students Emergency Conference being held at the Free Funeral Service Society (FFSS) in Rangoon (Yangon) on 12th and 13th November. […]

November 13, 2014  •  Tags: , , , ,  •  Read more ➤

Monywa Students Protest Education Bill

25 Sept 2014 Photo By DVBStudents from Monywa University in Sagaing Division on Wednesday launched a campaign opposing the National Education Bill.

The controversial bill, passed by parliament at the end of July, has been a subject of criticism among educators and students alike. Several student protests have been held around the country, claiming that the new bill would centralise decision-making and grant too much power to the Ministry of Education […]

September 25, 2014  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

Arrest of Student on Trumped-up Charges is a Damning Indictment of Justice in Burma

15 Sept 2014 Oo Aung Facebook IrrawaddyOn 13 September 2014, police arrested female human rights defender (HRD) Phyu Hnin Htwe at her house in Patheingyi Township, Mandalay Region, and sent her to Monywa Prison, Sagaing Region, where she is currently being detained. Phyu Hnin Htwe is a second-year Burmese student at Mandalay’s Yadanabon University, and is also an activist and member of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU). She has helped farmers who have been forcibly evicted to make way for the infamous Chinese-backed Letpadaung copper mine in Sagaing Region, going to the Letpadaung area at weekends and supporting displaced farmers.
Her arrest ostensibly relates to a murky incident that took place on 18 May of this year. Two Chinese workers – employees of Wanbao company, the main company involved in the joint venture – were seized from the Letpadaung area, taken to a monastery in Hsete Village, and held there for about 30 hours. The incident followed efforts by Wanbao employees to restart measuring plots of land for which compensation had not even been provided, in spite of villagers’ protests, thereby provoking their anger.

As a result, Phyu Hnin Htwe and six villagers were charged with kidnapping and abduction under Articles 364 and 368 of the Penal Code, which prescribe sentences of up to ten years’ imprisonment. While the case against five of the villagers was quickly dropped, charges still remain against Phyu Hnin Htwe and local villager Win Kyaw, neither of whom attended court in May […]

September 23, 2014  •  By Burma Partnership  •  Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤