Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Posts Tagged ‘Kachin’ (94 found)

Ongoing Sexual Violence Highlights Urgent Need for Burma Army to Stop Offensives and Pull Back Troops from Kachin Areas

(ခ်င္းမိုင္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္ႏၷ၀ါရီ ၂၂ ရက္) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တနလၤာေန႔က ဆရာမႏွစ္ဦး မုဒိန္းျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အရပ္သား ျပည္သူလူထုအား ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ လိင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား တရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ ၂၀ အရြယ္ မရမ္လုရာႏွင့္ တန္ေဘာလ္ေခါန္နန္စင္ တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေကာင္ခါရွဘုတ္ရြာရွိ သူတို႔၏ ဘုရားေက်ာင္း ၀င္း အတြင္းတြင္ အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းျပဳက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ […]

January 22, 2015  •  By Women's League of Burma  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Kachin National Organization (KNO) Condemns Rape and Murder of Two Kachin Teachers and Calls for Inqury on Crime against Humanity

KNO strongly condemned the rape and brutal murder of Maran Lu Ra (20 years old) and Tangbau Hkawn Nan Tsin (21 years old), who were volunteer teachers of the Kachin Baptist Convention’s Education Ministry Program. They were gang-raped, severely tortured and murdered in Kawng-Hka village, Nam Tau, Mung Mau district in Northern Shan State by Burma Army soldiers from 503 Light Infantry Regiment, commanded by Major Aung Soe Myin, stationed at the village since 17th January 2015. […]

January 22, 2015  •  By Kachin National Organization  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Myanmar: Investigate Alleged Rape and Killing of Two Kachin Women

The Myanmar authorities must ensure that a prompt, independent, impartial and effective investigation into the killing and alleged rape of two young Kachin women is carried out. Failure to investigate these allegations and hold those responsible to account would deny the victims and their families justice and contribute to an ongoing climate of impunity for rape and other crimes of sexual violence, in particular in conflict-affected and ethnic minority areas. […]

January 22, 2015  •  By Amnesty International  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

2 Kachin teachers brutally raped and killed by Burmese Army

Burma Campaign UK has confirmed reports that two ethnic Kachin teachers were raped by Burmese Army soldiers overnight on 19th/20th January.

Burma Campaign UK is calling on the British government to implement provisions in its Preventing Sexual Violence Initiative and dispatch a team of experts to Burma to investigate the case. Burma Campaign UK is also calling on the British government to halt its training of the Burmese Army, which is currently taking place […]

January 20, 2015  •  By Burma Campaign UK  •  Tags: , , , , , , ,  •  Read more ➤

Myanmar: Drop Charges Against Father of Slain School-Girl

(Bangkok, December 18, 2014)— Authorities in Myanmar should drop criminal charges against human rights defender Shayam Brang Shawng, said Fortify Rights and five leading international human rights organizations in an open letter to President Thein Sein published today. Brang Shawng, 49, faces two or more years in prison for filing a complaint with the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) that alleged the Myanmar Army was responsible for the death of his 14-year-old ethnic-Kachin daughter, Ja Seng Ing […]

December 18, 2014  •  By Fortify Rights  •  Tags: , , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ- Open Letter to President Thein Sein

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုးအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေကာင္း မြန္ေသာ အနာဂတ္မ်ားရရွိႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ကုိယ္တုိင္ အခမ္းအနားမ်ားစြာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ဖူးပါသည္။ […]

November 27, 2014  •  By 112 Civil Society Organizations  •  Tags: , , , , , , ,  •  Read more ➤

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ- Open Letter to Senior General Min Aung Hlaing

တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ အသစ္တစ္ဖန္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပင္းထန္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ထုိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈကုိ မ်ားစြာ ပ်က္ျပားေစႏုိင္ပါသည္။ […]

November 27, 2014  •  By 112 Civil Society Organizations  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤

Mandalay Protestors Call for End to Ethnic Conflict

Photo Teza Hlaing The Irrawaddy 2MANDALAY — Political parties in Mandalay called on the government on Wednesday to end its armed conflicts in Burma’s ethnic regions and put more of an effort into the country’s peace process.

At a demonstration led by nine political parties including the National Democratic Force (NDF), National Unity Party (NUP) and local civil society groups, protestors spoke out against a recent Burma Army attack in Kachin State that killed 23 ethnic rebel cadets and injured 20 others, saying the incident indicated a lack of resolve in the government’s purported desire to reach a sustainable peace with Burma’s numerous ethnic rebel groups. […]

November 26, 2014  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Are You Listening, President Obama?

Photo By The IrrawaddyUS President Barack Obama’s made his much-anticipated second trip to Burma last week during the 25th ASEAN Summit, amid growing awareness that the reforms which he so eagerly celebrated during his 2012 trip are quickly unravelling – or being exposed for the stage-managed charade that they are.
In 2012, it was all too easy to trust the reform process. National elections had been scheduled for 2015, Daw Aung San Suu Kyi had been freed from house arrest and elected to Parliament, political prisoners had been released, a nationwide ceasefire process was underway with the majority of armed ethnic groups, and restrictions on media and civil society had been drastically loosened. And so the US and the international community embraced the reforms.

Yet, last month, in her recent address to the UN General Assembly, Special Rapporteur on the situation of human rights in Burma Yanghee Lee warned of the risks of backtracking. Then, earlier this month, Daw Aung San Suu Kyi labelled the process as “stalled” and remarked that “there have been times when the [US] government has seemed over-optimistic about the reform process.

Furthermore, there has been a flurry of recent calls from civil society across Burma, directly raising their various concerns about the reform process with President Obama. The Karen Human Rights Group wrote an open letter drawing President Obama’s attention to human rights violations resulting from the ongoing government military presence throughout south-eastern Burma; […]

November 18, 2014  •  By Burma Partnership  •  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  •  Read more ➤

All Kachin Students and Youth Union’s 6 th Conference Announcement

All Kachin Students and Youth Union (AKSYU) had been held sixth conference in Myitkyina, Kachin State on August 7th – 8th, 2014 and central executive committee members also elected from the conference. […]

November 16, 2014  •  By All Kachin Students and Youth Union  •  Tags: , , , , ,  •  Read more ➤