Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Posts Tagged ‘Burmese’ (261 found)

Weekly Political Events Regarding the Post Election (052/2011)

* ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ား၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၃၈၈ ဦး၏ အမည္စာရင္းအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕အပ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွ လက္မွတ္ထိုးကာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
* တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွင့္ေႏွးေစသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ ဒဏ္ခတ္မႈကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ခ်င္းႏွင့္ ဖလံု-စေဝၚ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီတို႕က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ […]

January 23, 2011  •  By Network for Democracy and Development  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Poison Clouds: Lessons from Burma’s Largest Coal Mine Project at Tigyit

The report introduces the coal mine concept at early part followed by detail facts about Tigyi Coal Project. It then explains the on-going human rights abuses and breach of national as the projected was being implemented and how the area is effected by the mining environmentally threatening careers and lives of the residents […]

January 20, 2011  •  By Pa-O Youth Organization and Kyoju Action Network  •  Tags: , , , , , , ,  •  Read more ➤

Widespread Systematically Prepared Advance Voting Determined Winners

This report was produced by Burma International News (BNI) and provides information and comprehensive analysis of Election Day and other related events […]

January 19, 2011  •  By Burma News International  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Burma Rivers Network Welcomes NLD’s Concerns About Nationwide Impacts of Myitsone Dam

The Burma Rivers Network (BRN) welcomes the NLD’s recent statements that dams are being constructed in Burma without any consideration for the environment or for local residents, and that the Myitsone dam, the first on the Irrawaddy, will have negative impacts on the entire country […]

January 17, 2011  •  By Burma Rivers Network  •  Tags: , , , , , ,  •  Read more ➤

Weekly Political Events Regarding the Post Election (051/2010)

* စစ္အစိုးရသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသားတိုင္းႏွင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ၂ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ အထိ စစ္မႈမထမ္းမေနရ အမိန္႕ကို လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕က ဥပေဒအျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ျပဌန္းခဲ့သည္ဟု NHK ဂ်ပန္ရုပ္သံသတင္းဌာနက စစ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း အေထာက္အထားကို ကိုးကား ေဖာ္ျပထားသည္။
* NLD အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုး အထူးအယူခံလႊာကို ၾကားနာရန္ ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္က ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႕က လက္ခံလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္ […]

January 17, 2011  •  By Network for Democracy and Development  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

SPDC’s Military Conscription Law

According to the draft, men between the ages of 18 and 45 and women between the ages of 18 and 35 are required to serve the military. The maximum service period could be 2 or 3 years depending on the profession of citizen and requirement of the military, and citizens fail to serve without proper reasons could be sentenced up to 3 years imprisonment […]

January 14, 2011  •  By Stae Peace and Developmet Council  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Weekly Political Events Regarding the Post Election (050/2010)

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခ စိုက္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္ေသာ Network for Democracy and Development (NDD) သတင္းႏွင္႔သုေတသနဌာနမွ နအဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခေန အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အပတ္စဥ္ ရွာေဖြ စုစည္း ျဖန္႔ေဝလွ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုအပတ္စဥ္ မွတ္တမ္းတြင္ နအဖႏွင့္ ၾကံ့ဖြ႔ံ တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား၊ လက္နက္ႏွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ထားေသာ အဖဲြ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ ႏွင္႔ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ျပန္တြင္းျပည္ပမွ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ျပည္႔စုံစြာ စုစည္းတင္ၿပထားပါသည္။ […]

January 9, 2011  •  By Network for Democracy and Development  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Weekly Political Events Regarding the Post Election (049/2010)

* ျပည္ေထာင္စုုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ USDစ က ပထမဦးဆံုး လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဗဟိုအလုပ္အမွႈေဆာင္ႏွင့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ တို႕သာပါ၀င္ေသာ ထိပ္တန္းအစည္းအေ၀းတရပ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႕မွစ၍ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ပါတီတြင္း သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား ကေျပာသည္။

* ျပည္ေထာင္စု ျပိဳကြဲမည့္ စိတ္ကူးမွန္သမွ် မၾကံစည္မိေစရန္ဆိုသည့္ ဗိုခ်ဳလ္မႉးၾကီး သန္းေရႊ၏ မိန္႕ခြန္းထဲမွ ရည္ညြန္းေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံသည္ ္ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရး မဟုတ္ဘဲ ၾကီးမားေသာေပါင္းစည္းမွႈ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္ […]

January 5, 2011  •  By Network for Democracy and Development  •  Tags: , ,  •  Read more ➤

Economic Analysis and Vision of the NLD

An analysis of the economic situation in Burma shows clearly that the situation is dire. Due to the unequal distribution of state revenue, the majority of the people in Burma are facing high commodity prices, high unemployment rates and a lack of employment opportunities.

The main cause of the increased commodity prices is the government’s printing of large amounts of new money to cover the deficit in government expenses […]

January 4, 2011  •  By National League for Democracy  •  Tags: , , ,  •  Read more ➤

Weekly Political Events Regarding the Post Election (048/2010)

* ျပည္ေတာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ USDP ၏ ေနျပည္ေတာ္ တံခါးပိတ္အစည္းအေဝးတြင္ ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္ျပီး အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာဆိုၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ တာဝန္ယူခြဲေဝေရး အပါအဝင္ လာမည့္အစိုးရသစ္တြင္ တာဝန္ယူသြားၾကမည့္ ရာထူးမ်ားအေၾကာင္းကို အဓိကေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု အဆိုပါအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနသူ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။
* သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုသို႕ သြားေရာက္ရန္ လာေသာ စစ္အစိုးရတပ္ ယာဥ္တန္းတစ္ခုကို ကရင္ျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အဖြဲ႕က ကယားျပည္နယ္ ဖရူးဆိုးျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕၌ ခ်ဳံခိုတိုက္ခုိက္ခဲ့ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ အနည္းဆံုး ၃ ဦး ေသဆံုးျပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု (KNPP) အတြင္းေရးမွဴး-၁ ခူးဦးရယ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

December 26, 2010  •  By Network for Democracy and Development  •  Tags: , ,  •  Read more ➤