Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

ျမင္းၿခံအက်ဥ္းေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအတြက္ ေအေအပီပီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

By Assistance Association for Political Prisoners  •  November 12, 2015

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့သျဖင့္ ျမင္းျခံအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္က်ခံေနရၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိုစည္သူျမတ္ႏွင့္ ကိုစိုးလိႈင္ ႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔အစာငတ္ခံဆႏၵျပသည္ကို ေထာင္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေစာင္ႏွင့္အုပ္ၿပီး ၀ိုင္း၀န္းရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔က တေနကုန္ ေရလည္းျဖတ္လိုက္ၿပီး ညဖက္မွသာ ေရေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ရိုက္ႏွက္မႈ၊ ေရျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းအား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

ထိုျဖစ္စဥ္အား ကိုစည္သူျမတ္ႏွင့္ ကိုစိုးလိႈင္တို႔သည္ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္) တြင္ တရာရံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီဟု အေၾကာင္းျပကာ အမႈကို လက္မခံခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

စည္သူျမတ္သည္  ျမင္းျခံေထာင္ သီးသန္႔တုိက္ (၁ တိုက္) အခန္း ၁၉ တြင္အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး စိုးလွဳိင္သည္ ျမင္းျခံေထာင္ သီးသန္႔တိုက္ (၁တိုက္) အခန္း ၁၆ တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူျဖစ္သည္။

ကိုစည္သူျမတ္သည္ ျမင္းျခံဒီဂရီေကာလိပ္ သခ်ၤာ ဒုတိယနွစ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး ျမင္းျခံၿမိဳ႔၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္အား အာဏာပိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းသည့္ ျဖစ္ရပ္အားဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုစိုးလိႈင္သည္ မံုရြာနည္းပညာတကၠသိုလ္ တတိယနွစ္ စက္မႈေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး ဗကသ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္) အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ကာ ျမင္းျခံၿမိဳ႔၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံျဖဳတ္ခ်ၿပီး ခြပ္ေဒါင္းအလံတင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုစိုးလိႈင္သည္ ျမင္းျခံအထိ လိုက္ပါလာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ထိုျဖစ္စဥ္တြင္ ေထာင္ပိုင္ ဦးသီဟထြဋ္တြင္ အမ်ားဆံုးတာ၀န္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုသို႔ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ေရျဖတ္ျခင္းအား အျမန္ဆံုးအေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ထိုအခ်ဳပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္သည္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေနာက္ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အစိုးရသစ္မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေနာင္ငါးႏွစ္အတြက္ တာ၀န္ယူမည့္ အစိုးရသစ္အား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ ယခင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ဳပ္သားမ်ားအား အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ရာ အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီ လႊတ္ေပးျခင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ျပသရာေရာက္သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈကိုလည္း ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

တိတ္ႏုိင္   အတြင္းေရးမွဴ း         +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴ း  +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

Tags: , , , , ,

This post is in: Press Release

Related Posts
Burma Partnership Celebrates Continuing Regional Solidarity for Burma and Embraces the Work Ahead for Progressive Voice
Myanmar’s New Dawn :Opportunities for Aung San Suu Kyi and U.S.-Myanmar Relations
Expanding People’ Solidarity for a Just and Inclusive ASEAN Community
Civil society launches #FreeThe5KH campaign in support of the imprisoned ADHOC staff and NEC official
Myanmar logging ban a major step to forest sector reform