Burma Partnership, Strengthening Cooperation for a Free Burma
Signup Now!
Join our mailing list for latest news and information about Burma.

Journalists Silenced in Myanmar – Free the Unity Five

By Amnesty International  •  April 29, 2015

English Follows after Burmese text

ျမန္မာႏိုုင္ငံ သတင္းေထာက္မ်ားအား ႏႈတ္ဆိပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ – Unity မွ ငါးဦးအား လြႊတ္ေပးပါ။

ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ အာဏာပိုုင္မ်ားအား ေ၀ဖန္မႈျပဳသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ၎တိုု႔၏ ေဆာင္းပါးပံုုျပင္မ်ားအတြက္ေၾကာင့္ အဆမတန္ ေပးဆပ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနၾကရသည္။ Unity ဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ငါးဦးမွာမူ ၎တိုု႔၏ လြတ္လပ္မႈအားေပး ဆပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ အစိုရမွ ၎တိုု႔ ကတိျပဳထားသည္မ်ားအတိုုင္း ပံုုႏွိပ္သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကြ်န္ုုပ္တိုု႔အေနျဖင့္ သတိေပးလိုုျပီး၊ ‘Unity မွ (၅) ဦးအား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုု လိုုက္ပါသည္။

“ကြ်ႏ္ုုပ္ လိုုခ်င္သည္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ျဖစ္သည္။” ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ Unity သတင္းစာမွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးတင့္ဆန္းမွ ၎၏ တရားခြင္စီရင္မႈအတြင္း ေျပာဆိုုခဲ့သည့္ စကားလံုုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိအလုပ္မိမိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသည္ပင္ ၎အတြက္အျပစ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အပတ္စဥ္ထုုတ္ဂ်နယ္ Unity မွ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အလယ္ပိုုင္း၊ မေကြးတိုုင္းရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဓာတုုလက္နက္မ်ားစက္ရံုု စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆာင္းပါးတစ္ခုုအား ထုုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၎စက္ရံုုသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားထံမွ အဓၶမသိမ္းယူေသာ ေျမေပၚတြင္ ၂၀၀၉ ခုု၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံထားသည္။

ေဆာင္းပါးအေၾကာင္းအရာအား အစိုုးရမွ အလ်င္ျမန္ပင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီး၊ သတင္းစာ စာေစာင္မိတၳဴမ်ားအား သိမ္းယူျခင္းျဖင့္ တံုု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပိုု၍ ဆိုုးရြားသည့္ အရာမွာ ရက္ပိုုင္းအတြင္း ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ သတင္းေထာက္ (၄) ဦးျဖစ္ေသာ လူေမာ္ႏိုုင္၊ ရာဇာဦး၊ ပိုုင္သက္ေက်ာ္ ႏွင့္ စည္သူစိုုးတိုု႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၎တိုု႔အားႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ဖြင့္ဟမႈ၊ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဧရိယာသိုု႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ဓာတ္ပံုုရိုုက္ယူမႈမ်ားအတြက္ စြဲခ်က္တင္ထားသည္။ ၎တိုု႔အား ယခုုအခါ ျမန္မာႏိုုင္ငံအလယ္ပိုုင္းရွိ ပခုုကၠဴ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္ထားသည္။ Unity ဂ်ာနယ္သည္ ထိုုစဥ္ကတည္းကပင္ ပိတ္ပစ္ခဲ့႐ျပီး၊ မိမိအလုုပ္အား ေဆာင္ရြက္ရံုုျဖင့္ပင္ ဖမ္းဆီး၊ အက်ဥ္းခ်ခံရမည္ကိုု ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ အရိပ္မည္းၾကီး တစ္ခုု ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ မီဒီယာလုုပ္သားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္ပညာရပ္သည္ ျပစ္မႈတစ္ခုု မဟုုတ္ေပ။

‘Unity မွ ငါးဦး’ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ သာမန္အေၾကာင္းအရာ မဟုုတ္ေပ – အျခား မီဒီယာလုုပ္သား အနည္းဆံုုး (၇) ဦး အထိ ၎တိုု႔၏အစီရင္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ယခုုအခါတြင္ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံေနရသည္ကိုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔သိရွိထားသည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ကြ်ႏ္ုုပ္အား ဤသိုု႔ ေျပာခဲ့ဖူးသည္ –

“အစိုုးရမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတုုန္းပဲ။ ျပီးခဲ့တဲ့ အရင္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြထက္ စာရင္ေတာ့ အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ေဆာင္ရြက္လာႏိုုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတိုု႔ရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး သြားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခံရလိမ့္မယ္။ ဒီကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို အျမဲသိႏိုင္ဖို႕ကလဲ ခက္ခဲတယ္၊ ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုုတ္ တပ္ဘက္ဆိုုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကိုု ေ၀ဖန္တာေတြမွန္သမွ်ဟာ ေထာင္ခ်ခံရႏိုုင္တယ္၊ ျခိမ္းေျခာက္ခံရႏိုုင္တယ္။ သူတိုု႔က ခင္ဗ်ားကိုု ဥပေဒေတြသံုုးျပီး အေရးယူႏိုုင္တယ္။”

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ေၾကာင္းေျခရာခံျခင္း

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၁ခုုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္၌ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မား ခဲ့ၾကသည္။ ၎မွ မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ မီဒီယာ ဆင္ဆာဖြဲ႕ကိုလည္း ရုုတ္သိမ္းခဲ့သည္ – သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ သတင္းထုုတ္ေ၀မႈမတိုုင္မီ အစိုးရဆင္ဆာတည္းျဖတ္သူမ်ားထံသိုု႔ ေဆာင္းပါး အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တင္ျပရန္ မလိုုအပ္ေတာ့ေပ။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္မူ ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား (သိုု႔မဟုုတ္) မိမိ ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရံုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအားလံုုးကိုု လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးရန္ ၎မွ အမ်ားျပည္သူေရွ႕၌ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ သမၼတအေနျဖင့္ စိတ္ေျပာင္းသြားကာ ယခင္၎ေျပာခဲ့ေသာစကားမ်ားအား ျပန္လည္ ရုုတ္သိမ္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးမွီက ဖမ္းဆီးမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ သတင္းေထာက္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အစိုုးရအား ေ၀ဖန္အၾကံျပဳသူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံေနၾကရသည္။

ယခုုႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအား ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကိုု ကမၻာမွ သည္းခံလက္ခံေပးမည္မဟုုတ္ေၾကာင္း အစိုုးရထံသိုု႔ အသိေပးရန္အတြက္ ယခုုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုုး ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္လႈပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္

ဦးရဲထြဋ္သည္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုု၀န္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ Unity မွ (၅) ဦးအား လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုုေသာ သတင္းစကား “#FreeUnity5” ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဝိုင္းဝန္းပို႕စ္တင္ျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။[https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts]

By Laura Haigh, Amnesty International’s Myanmar team.

————————-

Journalists silenced in Myanmar – free the Unity Five.

Journalists critical of the authorities in Myanmar pay dearly for their stories. Five journalists at the Unity newspaper paid with their freedom. On World Press Freedom Day we remind the government of their promises to foster a free press and demand freedom for the ‘Unity Five’.

“What I want is more media freedom.” These are the words of Tint San, Chief Executive Officer at the Unity newspaper in Myanmar during his trial. His crime? Doing his job.

In January 2014, weekly newspaper Unity published an article about an alleged secret chemical weapons factory in Magwe Region, central Myanmar. Reporting that the factory was built in 2009 on land that was confiscated from farmers.

The government was quick to deny the story and responded by seizing copies of the newspaper. But worse was to come. Within days, Tint San and four journalists Lu Maw Naing, Yarzar Oo, Paing Thet Kyaw and Sithu Soe, were arrested. They were accused of disclosing state secrets,trespassing and taking photos of a restricted area. They are all now serving seven years in Pakkoku prison in central Myanmar. The Unity newspaper has since closed, casting a lingering shadow over media workers in Myanmar, who fear arrest and imprisonment simply for undertaking their work.

Journalism is not a crime

What happened to the ‘Unity Five’ is not unusual – we know that at least 7 other media workers are in prison today because of their reporting.

One journalist told me:

“The government still has limits. Compared to the previous regime we can get away with many more things, but if you go beyond their limits there will be action. It’s hard always to know, but if you expose anything critical of the military or military affairs you can be jailed, intimidated. They can use the law against you.”

Backtracking on press freedom

When President Thein Sein became President in 2011, hopes were high for press freedom. He began to reform the media and end media censorship – journalists no longer had to submit articles to state censors before publication.  In 2013, he publicly committed to release all prisoners of conscience – people who are in prison simply because of who they are or what they believe.

Worryingly, the recent arrests suggest that the President has had a change of heart, and he is now he is going back on his word. Journalists, peaceful political activists, human rights defenders and people who appear to be criticizing the government are being arrested.

As Myanmar approaches elections at the end of this year, there hasn’t been a better time to tell the government that the world will not tolerate oppression against journalists and the media.

Take action

Ye Htut is the President’s spokesperson and Minister of Information. On World Press Freedom Day join us as we flood his Facebook page with messages demanding #FreeUnity5

 

 

Tags:

This post is in: Human Rights, Political Prisoners

Related Posts
Myanmar: Why a UNGA resolution is still needed
Myanmar: Investigate death and alleged rape of Rohingya woman
Myanmar: Sulphuric Acid Factory behind Health Fears Must be Relocated
Oral statement by Amnesty International, the Women Peace Network-Arakan and The Arakan Project in light of the review of Myanmar’s fourth and fifth combined report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Open Letter on Amending the Peaceful Assembly and Peaceful Procession Act in Line with International Human Rights Law and Standards